Planarbeid: reguleringsplaner, planinitiativ mm.

Eier du en eiendom som du ønsker utbygget? Vi har over 20 års erfaring med utvikling av boligområder. Vår faglige kompetanse hjelper deg med utformingen av reguleringsplanen fra start til mål. 

  • Mulighetsstudier
  • Planinitiativ
  • Forhåndskonferanser
  • Tegninger
  • Beskrivelser
  • Bestemmelser